Bestuur & Vereniging Schutterij EMM

Antoon van Haaren

Voorzitter


Paul Geurts

Vice Voorzitter


Jan van Haaren

Secretaris

Rick Wagenaar

Penningmeester


Jan Janssen

Commandanten


Rien Mulder

Vendeliers

Beschermheer: Jan Sanders

Ere voorzitter: Ben Splithof

President: Wim Megens


Keizerspaar: Ruud Schaminee & Esther Wolvers

Koningspaar: Carl-Heinz & Loreen Haukes

Jeugdkoning: Isa Haukes

Ere Leden:

Hent Cillissen 1957  
Harry Sanders 1957  
Bertus Meijink 1970  
Piet v/d Berg 1970  
Theo Janssen 1976
Bernd Hubbers 1985 (Ere-voorzitter 1989) 
Ron Rieken 1990
Wim Leenders 1995

Jan van Haren 
Gert Brandwijk 

Theo Gesthuizen 

Theo C. Janssen 

Fons Klomp 

The Heijmen 

Jan van Haaren

Lid van Verdiensten:

Gert Koenders 
Jan Heijmen 

Gert Peters 

Wim Megens
Gerry Thijssen 

Jo v/d Brink (President 1991) 

Guido Peters

Henk Tap 
Jan Sanders
Hein Loock 

Harry Loock
Gert Nielen 

Gert Janssen 

Ben Splithof

Geestelijk Adviseur:

Pastoor Eric Smits


Leden:

Ere lid: Lid van verdienste
Kaderlid: Geüniformeerde leden (tamboers, vendeliers, commandanten, kapiteins, bestuur)
Schutter: Leden van de schietvereniging
Jeugdlid: Alle leden onder de 16 jaar
Stil of rustend lid: Geen van bovengenoemde leden. Supporter van EMM