Welkom bij Schutterij EMM Kekerdom

Het bestuur heet u van harte welkom op de website van: “Schutterij EMM Kekerdom”. Hier vindt u informatie over de activiteiten van de verschillende afdelingen binnen onze schuttersvereniging. Indien u vragen of belangstelling heeft voor onze vereniging, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met het dagelijks bestuur.

Tot slot vragen wij u om de vereniging EMM te (blijven) steunen als actief of stil lid, sponsor of donateur. Hiervoor alvast onze hartelijke dank.